Persinformatie

BEKIJK, DOWNLOAD OF PRINT PERSBERICHTEN EN DOCUMENTEN

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. is aangesloten bij De Vereniging van Financieringsmaatschappijen in Nederland (VFN). Deze branchevereniging maakt zich met zijn leden sterk voor een actieve persbenadering en een bewuste leenmarkt. Op brancheniveau laten wij ons dan ook graag vertegenwoordigen door de VFN. Kijk voor meer informatie op www.vfn.nl.

PERSBELEID

Onze jarenlange ervaring op de leenmarkt zorgt ervoor dat wij voortdurend een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en transparantie van consumptief krediet. Wij werken continu aan de bewustwording en instandhouding van een verantwoord leenproduct. In dat verband voeren wij ook een eigen pers- en pr-beleid.

Hier kunt u recente berichten bekijken:

Update over compensatieregeling van Credit Agricole Consumer Finance Nederland

Persbericht Crédit Agricole Consumer Finance Nederland over start uitvoering compensatieregeling

 

CONTACTGEGEVENS VOOR DE PERS

Bent u als journalist op zoek naar informatie over CA CF NL of over een van onze labels? Neem dan contact op met Filiz Derecik, Communication: (020) 312 51 77 of (06) 20 16 59 44.

Implementatie Code Banken

10/03/2020

De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het gestelde in de Corporate Governance Code, beleidsregels van DNB inzake organisatie & beheer, deskundigheidseisen uit hoofde van de Wft en beleidsregels van DNB en AFM inzake beheerst beloningsbeleid.

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. Transparantie Beloningsbeleid

07/10/2016

Ingevolge de bepalingen uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geeft Crédit Agricole Consumer Finance NL (CACF NL) hiermede graag openheid met betrekking tot het door haar gevoerde beloningsbeleid.