Privacy Statement

Op deze pagina vindt u ons privacy statement. Dit is van januari 2020. Het privacy statement geldt voor Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CA CF NL) en de bijbehorende merken. Met dit privacy statement  informeren wij u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. Verandert de wet- en regelgeving en/of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan passen wij dit aan. Op deze pagina vindt u dus altijd de meest recente versie van het privacy statement.  

Hieronder vindt u een overzicht van de grootste verschillen tussen de voorgaande versie en de versie van januari 2020:

  • De doelen van de verwerking zijn geactualiseerd.
  • De rechtsgronden in geval van een relevant belang zijn geactualiseerd.
  • De uitwisseling met derden is uitgebreid voor intermediairs, advocaten en deurwaarders.
  • Verwerking buiten de EU of EER is toegelicht.
  • Uw rechten op grond van de AVG zijn verder toegelicht.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens is expliciet opgenomen.

 

Privacy statement Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. - versie januari 2020

Privacy statement Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. - versie juni 2018